Slotery HomeHome  Contact UsContact Us  PrintPrint  
MACHINES MACHINES PUNCHING DIES PUNCHING DIES PACKAGES PACKAGES    
Kryma

Ta strona jest nieaktualna
zapraszamy na nową stronę
> kryma.net.pl
ABOUT US Firma "KRYMA" oświadcza, że:

Wszelkie prawa autorskie do zawartości Witryny internetowej www.kryma.pl w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron Witryny oraz jakichkolwiek innych jej elementów są w całości zastrzeżone na rzecz P.P.H. KRYMA . z siedzibą w Łodzi.
Witryna oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody P.P.H. KRYMA jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.
Użytkownik Witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.

Prawo Użytkowania całej Witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Witryny w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z P.P.H. KRYMA.


Powrót

         A77 & Art-point - 2002-2023©KRYMA